Aanvragen

Bent u professionele hulpverlener van een partnerorganisatie?

Als u een aanvraag voor uw cliënt noodzakelijk of zeer wenselijk vindt, kunt u een aanvraag doen via de button onder aan deze pagina. Lees eerst de voorwaarden.

- LET OP: van 16-03 t/m 02-04 aangepaste bereikbaarheid!

Bent u inwoner?

Bent u inwoner van Den Haag en wilt u in aanmerking komen voor een eenmalige gift? Vraag dan uw hulpverlener of deze u via onze website wil aanmelden. Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door een professionele hulpverlener. Ook het vragen om en verstrekken van nadere informatie e.d. gaat via deze hulpverleners.

Stappenplan

Hieronder de belangrijkste stappen die leiden tot een goede en volledige aanvraag:

  1. Lees de websitepagina Voor wie? en deze pagina.

  2. Doe de Quick scan. Quick scan

  3. Vul het digitale Aanvraagformulier in (papieren formulieren of losse mails met bijlagen kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden)  en stuur de sociale rapportage en evt. andere benodigde bijlagen in het digitale aanvraagformulier mee. Een nog niet volledig ingevuld formulier kunt u tussentijds opslaan en later weer openen met een wachtwoord.

  4. De benodigde bijlagen zijn:

  • bij iedere aanvraag de bankafschriften van alle (spaar)rekeningen van de afgelopen 2 maanden;

  • eventueel schuldenoverzicht;

  • indien van toepassing een begroting/offerte van het gevraagde;

  • ander noodzakelijke brieven of bewijzen om de aanvraag te verduidelijken.
  •  
  • De sociale rapportage. Dit is een schets van: de sociale omstandigheden van de cliënt, een omschrijving van het probleem, een uitleg hoe op welke wijze soortgelijke situaties in de toekomst voorkomen zullen worden, m.a.w. wat is het toekomstperspectief en het plan van aanpak (denk aan:  leefomstandigheden, (medische) achtergrond). ​​​​​​

Indien een gift wordt toegekend, dan wordt er uitbetaald aan de aanvragende instelling of aan de leverancier. Niet rechtstreeks aan de cliënt. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten.

Als u het aanvraagformulier invult, kunt u deze eventueel tussentijds opslaan en later opnieuw openen. U onvangt een link waarin u de achternaam + geboortedatum dient in te vullen. LET OP: soms komt deze mail in uw spambox.