Aanvragen

Ben jij professioneel hulpverlener van een partnerorganisatie?

Als je een aanvraag voor jouw cliënt noodzakelijk of zeer wenselijk vindt, kun je een aanvraag doen via de button onder aan deze pagina. Lees eerst de voorwaarden. Bekijk ook of jouw client in aanmerking kan komen voor een voorliggende voorziening. 

Bent u inwoner?

Inwoners van Den Haag kunnen zelf geen aanvraag indienen voor een gift. Een professioneel hulpverlener zal tijdens één of meerdere gesprekken bekijken welke hulpvraag/vragen de hulpvrager heeft. De hulpverlener zal dan besluiten of een gift vanuit SFDH bijdraagt in het oplossen van het probleem. Uiteindelijk bepaalt de hulpverlener of er een aanvraag wordt ingediend en niet de hulpvrager. SFDH heeft geen contact met hulpvragers zelf over een reeds ingediende aanvraag of het geven van informatie e.d. Dit gaat via de aanvragende hulpverlener.

Stappenplan

Hieronder de belangrijkste stappen die leiden tot een goede en volledige aanvraag:

  1. Lees de websitepagina Voor wie? en deze pagina.
  2. Vul het digitale Aanvraagformulier in (papieren formulieren of losse mails met bijlagen kunnen helaas niet in behandeling genomen worden)  en stuur de sociale rapportage en evt. andere benodigde bijlagen in het digitale aanvraagformulier mee. Een nog niet volledig ingevuld formulier kun je tussentijds opslaan en later weer openen met een wachtwoord.
  3. De benodigde bijlagen zijn:
  • bij iedere aanvraag de bankafschriften van de (spaar)rekeningen van de afgelopen 2 maanden (graag officiele PDF-downloads of kopietjes van papieren afschriften, geen losse foto's, filmpjes, Whatsappberichten of printscreens);
  • eventueel schuldenoverzicht;
  • indien van toepassing een begroting/offerte van het gevraagde; LET OP: Er kan geen aanvraag ingediend worden als in het gevraagde reeds voorzien is. Dus een reeds betaalde rekening of een openstaande rekening - waarvan het produkt of de dienst voordat de aanvraag wordt ingediend -  reeds geleverd of uitgevoerd is. 
  • ander noodzakelijke brieven of bewijzen om de aanvraag te verduidelijken.

4. De sociale rapportage. klik hier voor uitgebreide tips voor een goede aanvraag.

Indien een gift wordt toegekend, dan kennen wij veelal toe in natura.  Toegekende bedragen worden niet rechtstreeks overgemaakt op de bankrekening van de cliënt.   Deze worden aan de aanvragende instelling of aan de leverancier/schuldeiser betaald. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten. 

Als je het aanvraagformulier invult, kun je deze eventueel tussentijds opslaan en later opnieuw openen. Je onvangt een link waarin je de achternaam + geboortedatum dient in te vullen. LET OP: soms komt deze mail in je spambox.