Aanvragen

Ben jij professioneel hulpverlener van een partnerorganisatie?

Als je een aanvraag voor jouw cliënt noodzakelijk of zeer wenselijk vindt, kun je een aanvraag doen via de button onder aan deze pagina. Lees eerst de voorwaarden. Bekijk ook of jouw client in aanmerking kan komen voor een voorliggende voorziening. 

Bent u inwoner?

Inwoners van Den Haag kunnen zelf geen aanvraag indienen voor een gift. Een professioneel hulpverlener zal tijdens één of meerdere gesprekken bekijken welke hulpvraag/vragen de hulpvrager heeft. De hulpverlener zal dan besluiten of een gift vanuit SFDH bijdraagt in het oplossen van het probleem. Uiteindelijk bepaalt de hulpverlener of er een aanvraag wordt ingediend en niet de hulpvrager. SFDH heeft geen contact met hulpvragers zelf over een reeds ingediende aanvraag of het geven van informatie e.d. Dit gaat via de aanvragende hulpverlener.

Stappenplan

Hieronder de belangrijkste stappen die leiden tot een goede en volledige aanvraag:

 1. Lees de websitepagina Voor wie? en deze pagina.
 2. Vul het digitale Aanvraagformulier in (papieren formulieren of losse mails met bijlagen kunnen helaas niet in behandeling genomen worden)  en stuur de sociale rapportage en evt. andere benodigde bijlagen in het digitale aanvraagformulier mee. Een nog niet volledig ingevuld formulier kun je tussentijds opslaan en later weer openen met een wachtwoord.
 3. De benodigde bijlagen zijn:
 • voor enkelvoudige aanvragen met een maximaal totaalbedrag van € 500,- kan een vereenvoudigde aanvraag ingediend worden bij SFDH, mits de klant een ooievaarspas heeft. Met enkelvoudig bedoelen we: als er 1 product nodig is wat niet meer dan € 500,- bedraagt. Denk bv. aan leefgeld/broodnood, een bril, een ID-kaart of paspoort, kleding, etc. Als de klant een ooievaarspas heeft, dan is een kopie hiervan toevoegen bij de aanvraag voldoende. Zo hoef je als aanvrager niet de inkomsten - en uitgavenvelden in te vullen (deze op € 0,- zetten via de roze button) en zijn er geen bankafschriften van de klant nodig. Graag wel een sociale rapportage waaruit blijkt wat er aan de hand is, wat er nodig is, een korte benoeming van het soort inkomen en waarom de persoon niet zelf in het gevraagde kan voorzien. Wordt er voor een zelfde persoon binnen 6 maanden na de eerste enkelvoudige aanvraag een 2e aanvraag ingediend, dan zien wij dat niet meer als een enkelvoudige aanvraag. Dan gelden de voorwaarden zoals hieronder. 

 • Een aanvraag voor een hoger bedrag, meerdere zaken of een vaste lastenschuld blijft zoals het nu is, hier zien we graag:

 1.  De inkomsten en uitgavenvelden zijn volledig en juist ingevuld ( op een apart budgetplan in de bijlage)

 2. de bankafschriften van de (spaar)rekeningen van de afgelopen 2 maanden (graag officiele PDF-downloads of kopietjes van papieren afschriften, geen losse foto's, filmpjes, Whatsappberichten of printscreens); Verder

 3. eventueel schuldenoverzicht;

 4. indien van toepassing een begroting/offerte van het gevraagde;     LET OP: Er kan geen aanvraag ingediend worden als in het gevraagde reeds voorzien is. Dus een betaalde rekening of een openstaande rekening - waarvan het produkt of de dienst voordat de aanvraag wordt ingediend -  al geleverd of uitgevoerd is. 

 5. ander noodzakelijke brieven of bewijzen om de aanvraag te verduidelijken. Als er een schuld wordt aangevraagd graag een recente opgave van deze schuld op briefpapier van de schuldeiser. Hier moet ook duidelijk op te vinden zijn wat het totale bedrag is, kenmerk en IBAN. Zonder deze gegevens kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen. 

 6. De sociale rapportage. klik hier voor uitgebreide tips voor een goede aanvraag.

Indien een gift wordt toegekend, dan kennen wij veelal toe in natura.  Toegekende bedragen worden niet rechtstreeks overgemaakt op de bankrekening van de cliënt.   Deze worden aan de aanvragende instelling of aan de leverancier/schuldeiser betaald. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten. 

Als je het aanvraagformulier invult, kun je deze eventueel tussentijds opslaan en later opnieuw openen. Je onvangt een link waarin je de achternaam + geboortedatum dient in te vullen. LET OP: soms komt deze mail in je spambox.