Aanvragen

Bent u professionele hulpverlener van een partnerorganisatie?

Als u een aanvraag voor uw cliënt noodzakelijk of zeer wenselijk vindt, kunt u een aanvraag doen via de button onder aan deze pagina. Lees eerst de voorwaarden.

Bent u inwoner?

Inwoners van Den Haag kunnen zelf geen aanvraag indienen voor een gift. Een professioneel hulpverlener zal tijdens één of meerdere gesprekken bekijken welke hulpvraag/vragen de hulpvrager heeft. De hulpverlener zal dan besluiten of een gift vanuit SFDH bijdraagt in het oplossen van het probleem. Uiteindelijk bepaalt de hulpverlener of er een aanvraag wordt ingediend en niet de hulpvrager. SFDH heeft geen contact met hulpvragers zelf. Ook vragen over een reeds ingediende aanvraag of het geven van informatie e.d. gaat via de hulpverlener.

Stappenplan

Hieronder de belangrijkste stappen die leiden tot een goede en volledige aanvraag:

  1. Lees de websitepagina Voor wie? en deze pagina.
  2. Doe de Quick scan. Quick scan
  3. Vul het digitale Aanvraagformulier in (papieren formulieren of losse mails met bijlagen kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden)  en stuur de sociale rapportage en evt. andere benodigde bijlagen in het digitale aanvraagformulier mee. Een nog niet volledig ingevuld formulier kunt u tussentijds opslaan en later weer openen met een wachtwoord.
  4. De benodigde bijlagen zijn:
  • bij iedere aanvraag de bankafschriften van alle (spaar)rekeningen van de afgelopen 2 maanden;
  • eventueel schuldenoverzicht;
  • indien van toepassing een begroting/offerte van het gevraagde;
  • ander noodzakelijke brieven of bewijzen om de aanvraag te verduidelijken.
  1. De sociale rapportage. klik hier voor uitgebreide tips voor een goede aanvraag.

Indien een gift wordt toegekend, dan wordt er uitbetaald aan de aanvragende instelling of aan de leverancier. Niet rechtstreeks aan de cliënt. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten.

Als u het aanvraagformulier invult, kunt u deze eventueel tussentijds opslaan en later opnieuw openen. U onvangt een link waarin u de achternaam + geboortedatum dient in te vullen. LET OP: soms komt deze mail in uw spambox.