Aanvragen

Bent u professionele hulpverlener?

Als u een aanvraag voor uw cliënt noodzakelijk of zeer wenselijk vindt, kunt u een aanvraag doen via de button onder aan deze pagina. Lees eerst de voorwaarden.

Bent u inwoner?

Bent u inwoner van Den Haag en wilt u in aanmerking komen voor een eenmalige gift? Vraag dan uw hulpverlener of deze u via onze website wil aanmelden. Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door een professionele hulpverlener. Ook het vragen om en verstrekken van nadere informatie e.d. gaat via deze hulpverleners.

Stappenplan

Hieronder de belangrijkste stappen die leiden tot een aanvraag op een rijtje:

 1. Lees de websitepagina Voor wie? en deze pagina.

 2. Doe de Quick scan.

 3. Als de uitkomst van de Quick scan positief is, dan vult u het digitale Aanvraagformulier in en stuurt u de sociale rapportage en evt. andere benodigde bijlagen mee. Een nog niet volledig ingevuld formulier kunt u tussentijds opslaan en later weer openen met een wachtwoord.

 4. SOCIALE RAPPORTAGE.

  De rapportage moet voor een goede beoordeling tenminste de volgende elementen bevatten:
  - Een korte schets van de sociale omstandigheden van de cliënt;
  Denk aan:
  •    Leefomstandigheden,
  •    (medische) achtergrond
  - Wat er door de hulpverlener en de cliënt is gedaan om problemen te voorkomen of op te lossen;
  - Welke problemen er nu nog zijn en wat de gevolgen zijn als er geen oplossing wordt gevonden;

  - Op welke wijze soortgelijke situaties in de toekomst voorkomen zal worden, m.a.w. wat is het toekomstperspectief en het plan van aanpak ( zonder duidelijke, concrete omschrijving van dit toekomstperspectief en plan van aanpak kan de aanvraag afgewezen worden)
    Denk aan:
  •    De motivatie van de cliënt om dit probleem op te pakken,
  •    Welke stappen er ondernomen zijn,  en stand van zaken.

  - Wat is de concrete vraag aan SF?

 5. Indien een gift wordt toegekend ( de bijdrage is doorgaans maximaal € 1.500,-) , dan wordt die bij voorkeur uitbetaald aan de aanvragende instelling of de leverancier. Meestal niet rechtstreeks aan een cliënt. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten.