Doen jullie iets met schulden?

Sociale Fondsen Den Haag is er in principe niet om allerlei algemene schulden af te lossen of openstaande rekeningen te betalen. Er zijn echter diverse uitzonderingen hierop. Kijk bij het kopje Fondsen bij Suppletiefonds en Voorziening Bijzondere Schuldensituaties wat die uitzonderingen o.a. zijn. Daarnaast wordt er per casus bekeken of het logisch is om een deel van een (kleine) schuld voor iemand af te lossen. Neem hiervoor contact op met ons bureau.

Kan ik tandartskosten aanvragen?

Voor de aanvraag van tandartskosten voor Haagse burgers zijn er afspraken gemaakt tussen de verschillende fondsen in Den Haag. Elke aanvraag voor tandartskosten wordt eerst verstuurd naar Sociale Fondsen Den Haag. een evt. toekenning beperkt zich slechts tot acute medische/noodhulp of pijnbestrijding met een maximaal bedrag van rond de € 400,- € 500,-. Hierbij moet gedacht worden aan het trekken van kiezen, functieherstel d.m.v. partiele prothese of een restauratie om de functie en esthetiek aanvaardbaar te maken. GEEN volledige gebitsrenovaties, zenuwbehandelingen, kronen, bruggen, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen in grote kiezen, wortelkanaalbehandeling als er  veel elementen missen en/of rest van het gebit matig/slecht is. GEEN uitgebreide tandvleesbehandelingen of uitgebreide restauraties als het gebit matig/slecht is, in combinatie met matige/slechte mondhygiene.

We zijn enkel bereid tot een hogere bijdrage als de cliënt kiest voor een volledige gebitsprothese, die een min of meer permanente oplossing biedt. De eigen bijdrage voor een prothese bedraagt circa € 900,00.

Mochten de tandartskosten aantoonbaar noodzakelijk zijn, dan bepalen we (met ondersteuning van een onafhankelijke tandheelkundig adviseur) tot welk bedrag - in samenwerking met de andere fondsen - er een gift wordt gedaan.

Als u een aanvraag wilt indienen voor uw cliënt, graag een offerte bijvoegen van de tandarts en zo mogelijk al met deze tandarts afspreken alleen te begroten wat echt urgent en medisch noodzakelijk is.

Wat is een voorliggende voorziening?

Voordat er aanspraak gemaakt kan worden op een gift vanuit Sociale Fondsen Den Haag, moet men eerst het voorliggende veld benut hebben. U kunt hier vinden welke voorliggende voorzieningen er voor Haagse burgers zijn.

Hoe gaan jullie om met privacy?

We voldoen aan alle eisen van de AVG. We gaan zeer zorgvuldig om met alle persoonlijke gegevens van zowel aanvrager als client. Zo wordt de website regelmatig gecheckt door een ethisch hacker, worden de aanvraagformulieren versleuteld verzonden en via een code opgeslagen in een goed beveiligd digitaal systeem. Wij communiceren niet ongevraagd met derden over clienten. Alles op kantoor ligt letterlijk en figuurlijk achter slot en grendel en om 17.00 uur gaat het kantoor zelf ook op slot. Wij communiceren nooit met naam en toenaam in rapportages / verantwoordingen. Bekijk ook onze privacyverklaring.

Heeft het fonds beperkingen?

De volgende zaken komen niet voor een gift in aanmerking:

 • Periodieke uitkeringen voor levensonderhoud en vervoer
 • Schulden algemeen
 • Algehele gebitscorrecties
 • 1e huur en borg bij personen afkomstig van een andere gemeente
 • Studiekosten niet erkende instellingen
 • Adoptiekosten
 • (Aanvragen voor) verblijfsvergunningen
 • Reis en verblijfskosten van en/of naar het buitenland
 • E-Bikes
 • Hypotheekschulden
 • Naturalisatiekosten

Kan er kosten voor studie aangevraagd worden?

In principe is SFDH zeer terughoudend geworden t.a.v. studiekosten. We gaan er vanuit dat eerst het voorliggend veld is benut zoals DUO, Leven Lang Leren, de werkgever of uitkeringsinstantie, etc. Ook gaan we er van uit dat er eerst gebruik is gemaakt van fondsen die specifiek voor studiekosten zijn. Bij SFDH kunt u een lijst van deze studiefondsen opvragen. Verder is onze visie dat de studie: 1. een duidelijke bijdrage dient te  leveren aan het toekomstperspectief, 2.  dient het een redelijk bedrag te zijn en 3. dient er nagedacht te zijn over hoe de evt. (hoge) reiskosten en vervolgjaren gefinancierd gaan worden.