Wie zijn wij?

Sociale Fondsen Den Haag is een onafhankelijke stichting die Haagse inwoners helpt die in een financiële noodsituatie zitten.

SFDH komt in beeld als andere voorliggende voorzieningen en regelingen niet of niet voldoende een oplossing bieden.  

Een aanvraag kan ingediend worden door een hulpverlener die bij een hulpvrager een noodsituatie signaleert. 

SFDH biedt maatwerk. Urgente nood is in elk huishouden verschillend.
Twijfel je of je een aanvraag kunt doen? 
Bel ons.

 Aanvraag indienen