Doneren

 

Om ons werk te kunnen doen hebben we uw hulp hard nodig. Steun SFDH met een gift! Uw bijdrage komt voor de volle 100% ten goede aan de mensen die ondersteuning nodig hebben.SFDH geeft daarmee Hagenaars in acute nood de moed om weer verder te kunnen. 

SFDH wordt sinds 1 juni 2002 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI: 805.245.947). Hierdoor is de stichting vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht over te ontvangen en te betalen bijdragen.