Doelstelling

Sociale Fondsen Den Haag verleent uitsluitend hulp aan Haagse ingezetenen, die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op wettelijke voorzieningen.

Activiteiten.
De stichting krijgt zijn geld van plaatselijke en landelijke, kerkelijke en particuliere sociaal-charitatieve fondsen en vertegenwoordigt hen. De bijeengebrachte gelden worden als regel uitgekeerd in de vorm van een gift.

Sociale Fondsen Den Haag verleent hulp in de vorm van:

-- het voorzien in een gift om een woningontruiming of energie - of waterafsluiting te voorkomen
-- het leveren van ontbrekende noodzakelijk geachte goederen (in de meeste gevallen in natura);
-- verstrekkingen ten behoeve van het oplossen van (gecompliceerde) schuldenproblematiek;
-- bijdragen voor kosten die verband houden met ziekte, verzorging, handicap, etc.

De stichting draagt ook de verantwoordelijkheid voor uitkeringen uit het Suppletiefonds, het Haags Jongeren Talentenfonds, de Voorziening Bijzondere Schuldensituaties, en de Knipkaart Tienermoeders. Zie ook: Fondsen.

Komt jouw client niet uit Den Haag, maar wil je toch een beroep doen op financiele hulp, dan kun je op www.sunnederland.nl kijken naar een stichting bij u in de buurt. In de randgemeenten van Den Haag zijn de volgende fondsen actief:

Procedure.
Aanvragen zijn uitsluitend in te dienen door professionele hulp- of dienstverleners van een partnerorganisatie door middel van het digitale aanvraagformulier, vergezeld van een sociale rapportage en relevante bijlagen. Zie de pagina Aanvragen
voor een beschrijving van de aanvraagprocedure.

Samenstelling Bestuur:
Dagelijke Bestuur:  dhr. H.P.M. Kool, voorzitter; mw. mr. drs. H.M. van der Gaag-Halbertsma, vice-voorzitter; dhr. C.D. Rosenberg Polak, secretaris; dhr. G.B. Loef, penningmeester.

Overige bestuursleden: dhr. J. van der Hulst, mw. J.K. van Veelen, mw. S. Okçuoglu, dhr. H. Maagdenberg, mw. I. van Kerkhof, dhr M.F. Jawahierkhan, dhr S.Berk en mw. K. Pabbruwe, dhr. B.E.M. Uyttendaele.

Directeur: mw. S.F.S. (Scarlett) Zwartkruis.