Voor wie?

De eenmalige financiële hulp is bedoeld voor mensen uit Den Haag die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op andere hulp of enige andere regeling.

Wie kan aanvragen?

Alleen professionele hulpverleners kunnen, met goedkeuring van hun leidinggevende, een aanvraag indienen. SFDH werkt uitsluitend samen met partnerorganisaties waarmee wij samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Bent u een professioneel hulpverlener en wilt u ook partnerorganisatie worden, neem dan contact met ons op.

Haagse burgers zelf kunnen geen aanvraag indienen. Ook kunnen zij geen contact opnemen met SFDH over een mogelijke aanvraag of over een reeds toegekende gift. Dit dient altijd de hulpverlener zelf te doen. 

Waarvoor kunt u aanvragen?

De professionele hulpverlener van een partnerorganisatie kan een aanvraag doen voor verschillende zaken. Bijvoorbeeld:

  • woninginrichting;
  • huishoudelijke apparatuur;
  • kleding;
  • levensonderhoud (éénmalig, dus niet structureel);
  • medische kosten (geen alternatieve geneeswijzen);
  • aanvragen identiteitsbewijs.
  • fiets
  • bril op sterkte ( geen leesbrillen)
  • LET OP: Er kan geen aanvraag ingediend worden als in het gevraagde reeds voorzien is. Dus een reeds betaalde rekening of een openstaande rekening - waarvan het produkt of de dienst voordat de aanvraag wordt ingediend -  reeds geleverd of uitgevoerd is. 

Kijk ook bij veelgestelde vragen welke beperkingen het fonds heeft. 

Eénmalige gift

De gift is in principe éénmalig. Dat betekent dat we geen regelmatig terugkerende kosten vergoeden, zoals voor bijvoorbeeld levensonderhoud, huisvesting of vervoer. Uitzonderingen zijn mogelijk. Daarnaast geven wij in principe 1 keer per 3 jaar een gift aan dezelfde persoon. Ook daar zijn uitzonderingen op mogelijk, neem daarvoor contact op met ons bureau. 

Beoordeling van aanvragen

Bij aanvragen die worden ingediend wordt gekeken of alle andere opties zijn bekeken en afgewezen. En of er gebruik gemaakt is van alle voorliggende voorzieningen. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende regelingen. SFDH voorziet niet in een gift van een reeds betaalde rekening of een openstaande rekening waarvan het produkt of de dienst reeds geleverd of uitgevoerd is. 

Hulp nodig bij de aanvraag?

Indien u er niet uitkomt, kunt u de aanvraag eerst met ons bespreken. We denken graag met u mee. De medewerkers van SFDH hebben ruime kennis en ervaring wat betreft bv. de voorliggende voorzieningen, wet en- regelgeving, sociale kaart, netwerk en mogelijkheden bij andere fondsen. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 16.00 uur. Buiten die uren krijgt u de voicemail en wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.