Voor wie?

De eenmalige financiële bijdrage is bedoeld voor mensen uit Den Haag die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op andere hulp of enige andere regeling.

Wie kan aanvragen?

Alleen professionele hulpverleners kunnen, met goedkeuring van hun leidinggevende, een aanvraag indienen.

Waarvoor kunt u aanvragen?

De professionele hulpverlener kan een aanvraag doen voor verschillende zaken. Bijvoorbeeld:

  • woninginrichting;
  • huishoudelijke apparatuur;
  • kleding;
  • levensonderhoud (éénmalig, dus niet structureel);
  • medische kosten;
  • aanvragen identiteitsbewijs.
  • tweedehands fiets
  • bril op sterkte ( geen leesbrillen)

Eénmalige gift

De gift is in principe éénmalig. De bijdrage bedraagt doorgaans maximaal € 1.500,-. Dat betekent dat we geen regelmatig terugkerende kosten vergoeden, zoals voor bijvoorbeeld levensonderhoud, huisvesting of vervoer. Uitzonderingen zijn mogelijk. Neem daarvoor contact op met ons bureau.

Beoordeling van aanvragen

Bij aanvragen die worden ingediend wordt gekeken of alle andere opties zijn bekeken en afgewezen. En of er gebruik gemaakt is van alle voorliggende voorzieningen. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende regelingen.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Indien u er niet uitkomt, kunt u de aanvraag eerst met ons bespreken. wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 16.00 uur. Buiten die uren krijgt u de voicemail en wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.