Voor wie?

De eenmalige financiële hulp is bedoeld voor mensen uit Den Haag die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op andere hulp of een voorliggende voorziening (veelal de bijzonder bijstand van de gemeente, de WMO of bv. de zorgverzekering).

Wie kan aanvragen?

Professionele hulpverleners kunnen, met goedkeuring van hun leidinggevende, een aanvraag indienen. SFDH werkt uitsluitend samen met partnerorganisaties waarmee wij samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Ben jij een professioneel hulpverlener en wil je ook partnerorganisatie worden dan ben je van harte welkom. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Haagse burgers zelf kunnen geen aanvraag indienen. 

Waarvoor kun je aanvragen?

De professionele hulpverlener van een partnerorganisatie kan een aanvraag doen voor verschillende zaken. Bijvoorbeeld:

  • woninginrichting;
  • huishoudelijke apparatuur;
  • kleding;
  • levensonderhoud (éénmalig, dus niet structureel);
  • medische kosten (geen alternatieve geneeswijzen);
  • paspoort of identiteitsbewijs.
  • fiets
  • bril op sterkte ( geen leesbrillen)
  • LET OP: Er kan geen aanvraag ingediend worden als in het gevraagde reeds voorzien is. Dus een reeds betaalde of nog openstaande rekening - waarvan het product of de dienst voordat de aanvraag wordt ingediend -  reeds geleverd of uitgevoerd is. 

Kijk ook bij veelgestelde vragen welke beperkingen het fonds heeft. 

Eénmalige gift

De gift is in principe éénmalig. Dat betekent dat we geen regelmatig terugkerende kosten vergoeden (voor bijvoorbeeld levensonderhoud, huisvesting of vervoer). Uitzonderingen zijn mogelijk. Daarnaast geven wij in principe 1 keer per 3 jaar een gift aan dezelfde persoon. Ook daar zijn uitzonderingen op mogelijk, neem daarvoor contact op met ons bureau. 

Beoordeling van aanvragen

Bij aanvragen die worden ingediend wordt gekeken of alle andere opties zijn bekeken en/of afgewezen. En of er gebruik gemaakt is van alle voorliggende voorzieningen. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende regelingen. 

Hulp nodig bij de aanvraag?

Indien je er niet uitkomt, kun je de aanvraag eerst met ons bespreken. We denken graag met je mee. De medewerkers van SFDH hebben ruime kennis en ervaring wat betreft bv. de voorliggende voorzieningen, wet en- regelgeving, sociale kaart, netwerk en mogelijkheden bij andere fondsen. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 16.00 uur. Buiten die uren krijg je de voicemail en wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.