Bijzondere Bijstand

https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/uitkering-en-bijstand/uitkering-of-bijstand-aanvragen/bijzondere-bijstand-aanvragen.htm

Individuele Inkomens Toeslag

https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/toeslagen-en-vergoedingen/individuele-inkomenstoeslag-aanvragen.htm

Haagse Zorgverzekering

https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/haagse-zorgverzekering.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=zorgverzekering

Ooievaarspas

https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/ooievaarsregelingen/ooievaarspas-aanvragen.htm

Woonkostentoeslag

https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/toeslagen-en-vergoedingen/woonkostentoeslag.htm

Kwijtschelding(en) Den Haag

https://www.denhaag.nl/nl/gemeentebelastingen/kwijtschelding-gemeentebelasting/kwijtschelding-belastingen-aanvragen.htm

Gemeentelijke Kredietbank

https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/geld-lenen/geld-lenen-bij-de-gemeentelijke-kredietbank.htm

Toeslagen (huur, zorg en kind gebonden budget)

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/aanvragen/

Kinderbijslag

http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/

Aanvulling inkomen tot bijstandsnorm

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/uitkering-aanvragen/bijstandsuitkering

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

http://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/wmo-melding-doen.htm

Delen achter de Duinen

http://delenachterdeduinen.nl/tag/project-vroeg-eropaf/

Nibud

http://www.nibud.nl

Voor een starterspakket t.b.v. pasgeboren baby's kan er voor Haagse aanstaande moeders een aanvraag ingediend worden bij de Kesslerstichting. De Kesslerstichting heeft de taken van Slimme Boefjes overgenomen als het Haagse burgers betreft. Aanvragen kan via: dagbesteding@kesslerstichting.nl

Stichting Lotje

http://www.stichtinglotje.nl/

Stichting babyspullen

http://www.stichtingbabyspullen.nl/

Jarige Job

http://www.stichtingjarigejob.nl/