Bijzondere Bijstand

https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/uitkering-en-bijstand/uitkering-of-bijstand-aanvragen/bijzondere-bijstand-aanvragen.htm

Individuele Inkomens Toeslag

https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/toeslagen-en-vergoedingen/individuele-inkomenstoeslag-aanvragen.htm

Haagse Zorgverzekering

https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/haagse-zorgverzekering.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=zorgverzekering

Ooievaarspas

https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/ooievaarsregelingen/ooievaarspas-aanvragen.htm

Woonkostentoeslag

https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/toeslagen-en-vergoedingen/woonkostentoeslag.htm

Kwijtschelding(en) Den Haag

https://www.denhaag.nl/nl/gemeentebelastingen/kwijtschelding-gemeentebelasting/kwijtschelding-belastingen-aanvragen.htm

Gemeentelijke Kredietbank

https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/geld-lenen/geld-lenen-bij-de-gemeentelijke-kredietbank.htm

Toeslagen (huur, zorg en kind gebonden budget)

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/aanvragen/

Kinderbijslag

http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/

Aanvulling inkomen tot bijstandsnorm

https://www.werk.nl/werkzoekenden/uitkering-aanvragen/bijstandsuitkering/

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

http://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/wmo-melding-doen.htm

Delen achter de Duinen

http://delenachterdeduinen.nl/tag/project-vroeg-eropaf/

Nibud

http://www.nibud.nl

http://www.startkidz.nl/:  Startkidz heeft slimme boefjes overgenomen voor Haagse aanstaande moeders. Voor een starterspakket t.b.v. pasgeboren baby's kan er voor Haagse aanstaande moeders een aanvraag ingediend worden.

https://stekdenhaag.nl/babybullenbank Gratis spullen t.b.v. Haagse jonge moeders en de baby. Aanvraag kan gedaan worden via hulpverleners.

Stichting Lotje

http://www.stichtinglotje.nl/

Stichting babyspullen

http://www.stichtingbabyspullen.nl/

Jarige Job

http://www.stichtingjarigejob.nl/

Leuke manier om kleertjes (tot maat 170) te ruilen:

http://www.krijgdekleertjes.nl

Leuke manier om sintcadeau's te ruilen:

https://recyclesint.org/