jul
13

Voorlichting over SFDH

Kom ook naar de voorlichting over SFDH

Spijker jouw kennis bij over de aanvraagprocedure bij Sociale Fondsen Den Haag (SFDH) en zorg er  daardoor voor dat een aanvraag snel en positief besloten kan worden. De voorlichtingen zijn bedoeld voor professionele medewerkers van hulp- en dienstverlenende organisaties met klanten in Den Haag. De voorlichtingen zijn geschikt voor beginnende aanvragers én voor medewerkers die hun kennis op willen frissen.

Wanneer:

 • 19 september van 10.00 - 12.00 uur  VOL
 • 26 september van 10.00 -12.00 uur  (nog 6 plekjes)

Telefonisch aanmelden via 070-3113906 of per mail: info@sfdh.nl

 

jun
12

Noodpotje

Budget voor kleine bedragen

Soms denk je als hulpverlener: wat zou het fijn zijn om een klein potje te hebben waar mijn hele team snel kleine bedragen uit kan halen t.b.v. een urgente nood voor een cliënt. Denk bijvoorbeeld aan wat euro's voor boodschappen, een tramkaartje voor naar het ziekenhuis, € 5,- voor de eigen bijdrage bij de apotheek, etc.  SFDH kan dan een bedrag beschikbaar stellen onder de volgende voorwaarden:

 • Er kan maximaal € 350,- aangevraagd worden.
 • De aanvragende organisatie is een actief samenwerkingspartner van SFDH en de hulpverlener is bekend bij SFDH.
 • Per client kan er maximaal € 25,- vergeven worden aan urgente noodzaken.
 • De noodpot is bestemd voor partnerorganisaties die geen geld in beheer hebben van de client (zoals budgetbeheerders en bewindvoerders - zij kunnen vanuit de beheerrekening een klein bedrag overmaken naar de leefgeldrekening).
 • Er is een vaste contactpersoon binnen het team/de organisatie die dit aanvraagt en de verantwoording heeft over de uitgifte.
 • Als het potje (bijna) leeg is ontvangt SFDH graag een kort overzicht per mail van hoeveel personen er met welk bedrag geholpen zijn.
 • Vervolgens kan er opnieuw een bedrag aangevraagd worden.
 • Er is sprake van het '4-ogen' principe. Minimaal 2 personen binnen de organisatie zijn op de hoogte van de uitgifte.
 • De aanvraag kan ingediend worden via het standaard aanvraagformulier, bij naam client kun je de naam van jezelf invullen, de inkomsten en uitgavenvelden kunnen op € 0,- gezet worden.
 • Het bedrag zal gestort worden op de IBAN van jouw organisatie.
mei
11

Tips voor een goede aanvraag bij SFDH

SFDH is er voor het oplossen van acute financiële nood.  Dat houdt in dat we zoveel mogelijk binnen 24-48 uur op een aanvraag willen besluiten als dat noodzakelijk is (Suppletie-aanvragen worden 1x p.m. in de commissie besproken - bekijk hier de data.) 

Een snel besluit kan alleen als  jouw aanvraag goed en volledig, en voorzien van alle noodzakelijke bijlagen, bij ons binnenkomt. Hoe beter en completer de aanvraag, hoe sneller SFDH tot een oordeel kan komen. Voor een goede aanvraag bij SFDH hebben we de volgende tips:

 • Schrijf een duidelijke motivering van de aanvraag, bij voorkeur op briefpapier van de organisatie die de aanvraag doet. SFDH kent de client niet persoonlijk, dus wie is de client als persoon, zodat wij als het ware de client leren kennen. Denk  hierbij aan: achtergrond van de client, samenstelling huishouden, waar komt de client vandaan, waarom is client bij jouw in begeleiding? Hoe is client in de financiële problemen terecht gekomen?
 • Benoem alle inkomsten en uitgaven die er zijn (van alle personen die tot het huishouden behoren.)
 • Beschrijf wat er urgent is bij deze aanvraag.
 • Beschrijf wat de client zelf kan oplossen of zelf al opgelost heeft. 
 • Benoem wat er op dit moment gedaan wordt aan de financiële situatie (bv: doorbetaling vanuit uitkering, stand van zaken omtrent bv. budgetbeer en/of bewind, beslag opheffen etc.)
 • Geef aan welke ‘voorliggende voorzieningen’ allemaal aangevraagd/uitgezocht zijn en wat daarvan het resultaat is.
 • Vraag altijd aan vanuit een email-adres van de organisatie waar je werkzaam bent, en nooit vanuit een privé-mailadres.
 • Voeg de meest recente bankafschriften toe van de afgelopen 2 maanden (graag officiele downloads of kopietjes van de papieren afschriften, geen losse foto's, filmpjes, Whatsappberichten of printscreens);
 • Geef aan welk perspectief iemand heeft met een gift van SFDH. Denk hierbij aan: een betaalde baan, client gaat naar een cursus ‘weet wat je besteedt’, client gaat/staat onder bewind om nieuwe schulden te voorkomen, Etc.
 • Gebruik in de aanvraag begrijpelijke taal en beschrijf de situatie in chronologische volgorde. 

Een rapportage van 2 zinnen geeft geen voldoende inzicht. Zo moet het niet (maar gebeurt helaas wel): ‘Mijn client zit in de schuldhulpverlening en heeft heel weinig leefgeld. Zijn wasmachine is kapot en ik vraag een fonds aan voor een nieuwe wasmachine’. Of: ‘mijn client dient te participeren en om OV uit te sparen heeft hij een fiets nodig’.

 

jan
14

EINDOPBRENGST ENERGIECOMPENSATIE CAMPAGNE BEKEND

 Als mensen de energiecompensatie van 190 of 380 euro in het najaar zelf niet nodig hadden, kon dit gedoneerd worden aan Sociale Fondsen Den Haag. Veel mede stadbewoners vonden de campagne belangrijk en hebben gedoneerd, want er is een groot bedrag opgehaald. 


EINDOPBRENGST HOGER DAN VERWACHT
Directeur Scarlett Zwartkruis hoopte rond de € 10.000 op te halen, maar is positief verrast over het succes. “Dit eindbedrag had ik nooit verwacht en hiermee kunnen we zoveel mensen helpen, het is gewoon ongelooflijk mooi! We zijn alle donateurs zeer dankbaar voor hun gift en voor het vertrouwen in SFDH.” 
 Met dit opgehaalde bedrag kunnen er veel mensen en (eenouder)gezinnen geholpen worden, waardoor er voorkomen kan worden dat er nog meer financiële problemen en/of schulden bij Haagse burgers ontstaan. Want schrijnende verhalen zijn er al genoeg en die hopen we juist mede door het afbetalen van een rekening te verminderen of zelfs te voorkomen.  

WETHOUDER VAVIER HEEFT DE OFFICIËLE EINDOPBRENGST BEKEND GEMAAKT
Mariëlle Vavier, wethouder Armoede, Inclusie en Volksgezondheid bij de gemeente Den Haag heeft op donderdag 12 januari de officiële eindopbrengst bekendgemaakt in het stadhuis. Dit deed zij samen met Sanne ten Bokkel Huinink, directeur Fonds 1818 en Scarlett Zwartkruis, directeur Sociale Fondsen Den Haag. 
 

Er is in totaal maar liefst € 167.204,64 opgehaald! Directeur Scarlett Zwartkruis bedankte Fonds 1818 voor de verdubbeling tot € 50.000,- en natuurlijk ook de wethouder voor haar inzet op het gebied van armoede plus het bekendmaken van het totaalbedrag. “En ik ben vooral erg dankbaar voor het vertrouwen dat alle donateurs in SFDH hebben, zodat wij daar veel mensen mee kunnen gaan helpen in 2023."


VRAAG AAN!!

Nu is het vooral zaak om zoveel mogelijk Haagse burgers te bereiken die baat hebben bij een gift vanuit de campagne. Denk bv. aan een bijdrage t.b.v. de eindnota energie, voor de maandelijkse hoge voorschotnota, of voor andere urgente zaken die door de verhoogde voorschotnota niet meer betaald kunnen worden. Heb jij hulp nodig, of ken jij iemand die gebaat is bij een gift? Schroom niet: vraag aan via een hulpverlener. SFDH zag de laatste maanden al diverse aanvragen binnenkomen waaruit bleek dat de voorschotnota’s qua bedragen zo erg omhoog waren geschoten dat mensen daardoor andere rekeningen ineens niet meer konden betalen.  

dec
15

Interview met Paul, samenwerkingspartner SFDH

           

 

Interview met een samenwerkende hulpverlener – 1

Wat is je naam en functie? 
Ik ben Paul Bentvelzen en werk als consulent bij de Helpdesk Geldzaken van de gemeente Den Haag (Helpdesk Geldzaken Gemeente Den Haag).

Hoe lang werk je al bij de Helpdesk Geldzaken?
Sinds eind 2018 werk ik hier. Dat is een loket waar iedereen met vragen over geld welkom is en waar we mensen helpen meer inzicht te krijgen in hun financiële situatie of adviseren over bespaartips.

In wat voor soort situaties zitten jouw cliënten?
Cliënten komen met zeer diverse vragen; er zijn mensen die checken of ze het goed doen qua inkomen en uitgaven maar ook mensen die het nauwelijks redden en waar het financieel overzicht compleet zoek is. Het is altijd eerst uitvragen of er niet een dreigende crisissituatie op de loer ligt: huisontruiming, afsluiting van energie- of waterlevering. We zullen moeten kijken naar oorzaken en hoe verder te handelen. Soms kun je met collega’s van andere afdelingen tot een gerichte en duurzame oplossing komen. Soms bekijken we ook met externe partijen welke hulp er extra nodig is om verder leed te voorkomen. We kijken ook of cliënten iets kunnen besparen. Niet opnieuw een duur telefoonabonnement met aflossing afsluiten maar liever de huidige telefoon behouden met een voordelig sim-only abonnement.

Je hoort van cliënten dat ze bepaalde betalingen aan de Belastingdienst moeten doen en er vragen worden gesteld waarom dit moet en hoe ze dit zonder extra kosten kunnen oplossen. Soms ligt het probleem aan de samenstelling van een gezin. Ze krijgen op een gegeven moment geen recht meer op huurtoeslag doordat 1 van de thuiswonende kinderen een leuke baan heeft en dat meetelt met het inkomen van deze huurtoeslag. Veelal moet je dan advies geven om kinderen iets te laten bijdragen in de vaste lasten wanneer ze nog thuiswonend zijn. En telkens de Belastingdienst/toeslagen actualiseren wanneer er iets verandert. Wel kun je direct een persoonlijke betalingsregeling proberen aan te vragen. Dit is net zo’n voorbeeld waarbij je niet meteen een bijstandssituatie met kostendelersnorm hebt maar als dat ook nog meespeelt, wordt het echt wel heel moeilijk voor ouders met uitkering.

Wat vind jij het mooist aan het werken bij de Helpdesk Geldzaken?
Je hebt op deze plek elke dag weer uitdagingen. Soms eenvoudige, soms complexe situaties waarbij je echt moet speuren hoe we die gaan proberen op te lossen. Zo helpen de collega’s onderling ook elkaar door gewoon een casus met elkaar te delen. Met toestemming van de cliënt en in haar of zijn aanwezigheid overleg je met betrokken partijen: energiemaatschappijen, incassobureaus, deurwaarders en overheidsinstanties zoals de Belastingdienst. Ik krijg veel voldoening van mijn werk en zet me graag in voor mensen die in het in hun leven moeilijk hebben.

De Helpdesk Geldzaken van de gemeente Den Haag werkt al jaren samen met SFDH, kun je iets vertellen over die samenwerking?
Ik ken het fonds nog als SSSF. Er is inderdaad al jarenlang een samenwerking van de gemeentelijke afdelingen met SFDH omdat er in bepaalde omstandigheden zaken alleen of sneller via SFDH geregeld kunnen worden. Je kijkt altijd of men nog voorliggende voorzieningen kan aanvragen maar als er tijdsdruk op zit, kun je altijd in overleg met de medewerkers van SFDH. Ik werk nu sinds 2018 met SFDH samen maar daarvoor werkte ik al ook al samen met Sociale Fondsen Den Haag, sinds 2007. Toen deed ik al aanvragen bij ze en vonden er regelmatig overleggen met SFDH plaats vanuit mijn vorige baan. Al 15 jaar werk ik met ze samen & helpen we gezamenlijk cliënten.

Hoe vaak vragen mensen via jou om hulp en vraag jij voor cliënten bij SFDH iets aan?
Ik zelf vraag regelmatig iets aan bij het SFDH, zeker bij acute zaken. Dit jaar ook tandartskosten bij een cliënt, die de volgende dag al zijn behandeling kreeg. Hij was onvoldoende verzekerd, maar had enorme kiespijn. Ook kunnen inrichtingskosten voor een nieuw te betrekken woning worden aangevraagd. Meestal wel goed beargumenteerd.

Wat gebeurt er als deze mensen tijdelijk financieel geholpen kunnen worden?
Deze mensen zijn ontzettend blij. Vaak weten ze niet waarom hen dit overkomt. Veel burgers kennen eigenlijk dergelijke giften niet. In mijn werk gebeuren dingen vaak onverwacht en zijn de cliënten heel dankbaar. Wij krijgen zelfs van cliënten kleine cadeautjes als blijk van dank en waardering!

Wat maakt het verschil voor deze mensen dat er een achterstallige rekening betaald wordt?
Die ene rekening kan bijvoorbeeld zeer lang blijven liggen. Maar het kan ook betekenen dat ze andere vaste betalingen een keer verzaken en dan zitten ze sneller met meer schulden. Dat probeer je te voorkomen. Er zijn zat mensen die studerende kinderen hebben en door de afbetaling van een rekening krijgen die kinderen extra aandacht. Ik weet nog dat meerdere ouders een keer dringend een koelkast nodig hadden (wat voorziet in levensonderhoud), die koelkast werd dan eenmalig betaald, zodat er ruimte overbleef voor materiële zaken voor een fiets, sport of een stukje ontspanning. Die kinderen waren dolblij en de ouders ook natuurlijk met de koelkast, plus het feit dat hun kinderen iets extra’s konden krijgen.

Wat vind jij van de energiecompensatie campagne van SFDH?
Ik vind het een mooie geste van Fonds 1818 om bij een donatie van je eigen € 190,- energiecompensatie er een verdubbeling op te zetten. En dat SFDH het geld zal gebruiken om burgers met een hogere jaarnota eenmalig te kunnen helpen. Er zullen nu ook bij sportverenigingen verzoeken gedaan om iets extra bij te dragen naast de contributie of men houdt bepaalde acties. Het is echt een moeilijke tijd voor iedereen.

 

 

okt
12

Foto-impressie Symposium 50 jaar SFDH

Op 21 september bestond SFDH 50 jaar en als gevolg daarvan heeft SFDH een mooi symposium georganiseerd. Met een opkomst van 300 personen, bestaande uit hulp -en dienstverleners, fondsen, sponsors, gemeente en andere samenwerkingspartners blikken we terug op een mooie en leerzame bijenkomst. Met 4 inspirerende sprekers, een videoboodschap van minister Carola van Schouten en een hartverwarmende opening door onze burgemeester Jan van Zanen was het zeer geslaagd. Kijk hier de middag terug middels een foto-impressie.

apr
13

Hulp voor 70-plussers!

Het Koningin Emma Fonds doneert aan SFDH een bedrag om te besteden aan 70-plussers. Dit fonds zet zich in om armoede en eenzaamheid bij Haagse 70-plussers te bestrijden. Als er ondersteuning nodig is t.b.v. bijvoorbeeld leefgeld, woninginrichting, medische zorg of anderzins, dan kunt u zoal gebruikelijk bij SFDH hiervoor een aanvraag indienen. Maar het Koningin Emma Fonds is ook bereid om breder te kijken om vooral ook eenzaamheid onder ouderen aan te pakken / te bestrijden. Zaken als deelname aan evenementen (een musical of festival b.v.), een uitje (naar de dierentuin, de opera of de bioscoop b.v.), deelname aan de bingo in het buurthuis, de dam- lees- wandel- fitness- of breiclub of de yogales passen binnen deze doelstelling. Ook kosten daaraan gerelateerd (b.v het tram/treinkaartje) komen hiervoor in aanmerking. Schroom dus niet maar vraag aan voor deze belangrijke doelgroep!

mei
20

Garantstelling huur

Aan Haagse burgers die uit de hulpverlening komen en een woning zoeken wordt regelmatig door de potentiele verhuurder gevraagd om iemand te vinden die garant staat voor de huur. In sommige situaties kan SFDH deze garantstelling bieden. De garantstelling vanuit SFDH is in principe alleen een contract op papier. Hierin staan afspraken die nagekomen moeten worden door verhuurder, huurder en SFDH. Dit contract wordt door de 3 partijen ondertekend. Garantstelling is een garantie voor de verhuurder dat als -stel- de huurder, om wat voor reden dan ook, de huur niet zou kunnen betalen, dat de verhuurder de achterstallige huur (tot een maximum bedrag) kan verhalen bij de garantsteller, in dit geval SFDH. We gaan er vanuit dat de garantstelling alleen een afspraak op papier is. Client gaat gewoon netjes de huur altijd op tijd betalen. De garantstelling zorgt er voor dat een verhuurder de kamer/woning aan de betreffende persoon wil verhuren. Bij de afspraken in het contract staat o.a. dat de verhuurder bij 1 maand achterstand dit meldt bij de hulpverlener die de aanvraag heeft ingediend én bij SFDH. Tevens dat als er niet meer aan de betalingsverplichting voldaan kan worden, het huurcontract wordt opgezegd. Meer info hierover kunt u opvragen bij SFDH door ons te bellen. We nemen dan meteen de casus met u door, zodat bekeken kan worden of uw client hiervoor in aanmerking kan komen.