apr
13

Hulp voor 70-plussers!

Het Koningin Emma Fonds doneert aan SFDH een bedrag om te besteden aan 70-plussers. Dit fonds zet zich in om armoede en eenzaamheid bij Haagse 70-plussers te bestrijden. Als er ondersteuning nodig is t.b.v. bijvoorbeeld leefgeld, woninginrichting, medische zorg of anderzins, dan kunt u zoal gebruikelijk bij SFDH hiervoor een aanvraag indienen. Maar het Koningin Emma Fonds is ook bereid om breder te kijken om vooral ook eenzaamheid onder ouderen aan te pakken / te bestrijden. Zaken als deelname aan evenementen (een musical of festival b.v.), een uitje (naar de dierentuin, de opera of de bioscoop b.v.), deelname aan de bingo in het buurthuis, de dam- lees- wandel- fitness- of breiclub of de yogales passen binnen deze doelstelling. Ook kosten daaraan gerelateerd (b.v het tram/treinkaartje) komen hiervoor in aanmerking. Schroom dus niet maar vraag aan voor deze belangrijke doelgroep!

mei
20

Garantstelling huur

Aan Haagse burgers die uit de hulpverlening komen en een woning zoeken wordt regelmatig door de potentiele verhuurder gevraagd om iemand te vinden die garant staat voor de huur. In sommige situaties kan SFDH deze garantstelling bieden. De garantstelling vanuit SFDH is in principe alleen een contract op papier. Hierin staan afspraken die nagekomen moeten worden door verhuurder, huurder en SFDH. Dit contract wordt door de 3 partijen ondertekend. Garantstelling is een garantie voor de verhuurder dat als -stel- de huurder, om wat voor reden dan ook, de huur niet zou kunnen betalen, dat de verhuurder de achterstallige huur (tot een maximum bedrag) kan verhalen bij de garantsteller, in dit geval SFDH. We gaan er vanuit dat de garantstelling alleen een afspraak op papier is. Client gaat gewoon netjes de huur altijd op tijd betalen. De garantstelling zorgt er voor dat een verhuurder de kamer/woning aan de betreffende persoon wil verhuren. Bij de afspraken in het contract staat o.a. dat de verhuurder bij 1 maand achterstand dit meldt bij de hulpverlener die de aanvraag heeft ingediend én bij SFDH. Tevens dat als er niet meer aan de betalingsverplichting voldaan kan worden, het huurcontract wordt opgezegd. Meer info hierover kunt u opvragen bij SFDH door ons te bellen. We nemen dan meteen de casus met u door, zodat bekeken kan worden of uw client hiervoor in aanmerking kan komen.

jan
06

Tips voor een goede aanvraag bij SFDH

SFDH is er voor het oplossen van acute financiële nood.  Dat houdt in dat we zoveel mogelijk binnen 24-48 uur op een aanvraag willen besluiten als dat noodzakelijk is (Suppletie-aanvragen worden 1x p.m. in de commissie besproken - bekijk hier de data.) 

Een snel besluit kan alleen als  uw aanvraag goed en volledig, en voorzien van alle noodzakelijke bijlagen, bij ons binnenkomt. Hoe beter en completer de aanvraag, hoe sneller SFDH tot een oordeel kan komen. Voor hulpverleners die een goede aanvraag willen doen bij SFDH hebben we de volgende tips:

  • Schrijf een uitgebreide motivering van de aanvraag, bij voorkeur op briefpapier van de organisatie die de aanvraag doet. SFDH kent de client niet persoonlijk, dus wie is de client als persoon, zodat wij als het ware de client leren kennen. Denk  hierbij aan: achtergrond van de client, samenstelling huishouden, waar komt de client vandaan, waarom is client bij uw organisatie in begeleiding? Hoe is client in de financiële problemen terecht gekomen?
  • Benoem alle inkomsten en uitgaven die er zijn (van alle personen die tot het huishouden behoren.)
  • Beschrijf wat er urgent is bij deze aanvraag.
  • Beschrijf wat de client zelf kan oplossen of zelf al opgelost heeft. 
  • Benoem wat er op dit moment gedaan wordt aan de financiële situatie (bv: doorbetaling vanuit uitkering, stand van zaken omtrent bv. budgetbeer en/of bewind, beslag opheffen etc.)
  • Geef aan welke ‘voorliggende voorzieningen’ allemaal aangevraagd/uitgezocht zijn en wat daarvan het resultaat is.
  • Vraag altijd aan vanuit een email-adres van de organisatie waar je werkzaam bent, en nooit vanuit een privé-mailadres.
  • Voeg de meest recente bankafschriften toe van de afgelopen 2 maanden (graag officiele downloads, geen foto's, filmpjes, Whatsappberichten of printscreens);
  • Geef aan welk perspectief iemand heeft met een gift van SFDH. Denk hierbij aan: een betaalde baan, client gaat naar een cursus ‘weet wat je besteedt’, client gaat/staat onder bewind om nieuwe schulden te voorkomen, Etc.
  • Gebruik in de aanvraag begrijpelijke taal en beschrijf de situatie in chronologische volgorde. 

Een rapportage van 2 zinnen geeft geen voldoende inzicht. Zo moet het niet (maar gebeurt helaas wel): ‘Mijn client zit in de schuldhulpverlening en heeft heel weinig leefgeld. Zijn wasmachine is kapot en ik vraag een fonds aan voor een nieuwe wasmachine’. Of: ‘mijn client dient te participeren en om OV uit te sparen heeft hij een fiets nodig’.