jan
23

Voorlichtingen

De geplande voorlichtingen  in februari en maart 2020 zijn alledrie volledig volgeboekt. Op de wachtlijst staan inmiddels 48 gegadigden, dus ook deze is voorlopig volgeboekt. Mochten er op termijn data beschikbaar komen voor nieuwe voorlichtingen, dan zal dat op de website vermeld worden. 

Excuses voor het ongemak.

jan
06

Tips voor een goede aanvraag bij SFDH

 

SFDH is er voor het oplossen van acute financiële nood.  Dat houdt in dat we zoveel mogelijk binnen 24-48 uur op een aanvraag willen besluiten als dat noozakelijk is (Suppletieaanvragen worden 1x p.m. in de commissievergadering besproken - zie voor data: https://socialefondsendenhaag.nl/fondsen/suppletiefonds.) 

Een snel besluit kan alleen als aanvragen goed en volledig, en voorzien van alle noodzakelijke bijlagen, bij ons binnenkomen. Hoe beter en completer de aanvraag, hoe sneller SFDH tot een oordeel kan komen. Voor hulpverleners die een goede aanvraag willen doen bij SFDH hebben we de volgende tips:

  • Schrijf een uitgebreide motivering van de aanvraag, op bij voorkeur briefpapier van de organisatie die de aanvraag doet.
  • Benoem alle inkomsten en uitgaven die er zijn.
  • Beschrijf wat er urgent is bij deze aanvraag.
  • Beschrijf wat de client zelf kan oplossen of zelf al opgelost heeft.
  • Geef aan welke ‘voorliggende voorzieningen’ allemaal aangevraagd/uitgezocht zijn en wat daarvan het resultaat is.
  • Voeg een kopie ID-bewijs of een ander bewijsdocument van het bestaan van je client toe.
  • Vraag altijd aan vanuit een email-adres van de organisatie waar je werkzaam bent, en nooit vanuit een privé-mailadres.
  • Voeg recente bankafschriften toe van de afgelopen 2 maanden.
  • Geef aan welk perspectief iemand heeft met een gift van SFDH.

 

Zo moet het niet (maar gebeurt helaas wel): ‘Mijn client zit in de schuldhulpverlening en heeft heel weinig leefgeld. Zijn wasmachine is kapot en ik vraag een fonds aan voor een nieuwe wasmachine’. Of: ‘mijn client dient te participeren en om OV uit te sparen heeft hij een fiets nodig’.

jun
05

Tijdschriften Abonnement voor kinderen

Vanaf heden is het weer mogelijk om een tijdschrift abonnement aan te vragen voor maximaal 2 kinderen in 1 gezin. Kijk voor meer info onder Tijdschriften abonnement.