jan
06

Tips voor een goede aanvraag bij SFDH

SFDH is er voor het oplossen van acute financiële nood.  Dat houdt in dat we zoveel mogelijk binnen 24-48 uur op een aanvraag willen besluiten als dat noodzakelijk is (Suppletie-aanvragen worden 1x p.m. in de commissie besproken - bekijk hier de data.) 

Een snel besluit kan alleen als  uw aanvraag goed en volledig, en voorzien van alle noodzakelijke bijlagen, bij ons binnenkomt. Hoe beter en completer de aanvraag, hoe sneller SFDH tot een oordeel kan komen. Voor hulpverleners die een goede aanvraag willen doen bij SFDH hebben we de volgende tips:

  • Schrijf een uitgebreide motivering van de aanvraag, bij voorkeur op briefpapier van de organisatie die de aanvraag doet. SFDH kent de client niet persoonlijk, dus wie is de client als persoon, zodat wij als het ware de client leren kennen. Denk  hierbij aan: achtergrond van de client, samenstelling huishouden, waar komt de client vandaan, waarom is client bij uw organisatie in begeleiding? Hoe is client in de financiële problemen terecht gekomen?
  • Benoem alle inkomsten en uitgaven die er zijn (van alle personen die tot het huishouden behoren.)
  • Beschrijf wat er urgent is bij deze aanvraag.
  • Beschrijf wat de client zelf kan oplossen of zelf al opgelost heeft. 
  • Benoem wat er op dit moment gedaan wordt aan de financiële situatie (bv: doorbetaling vanuit uitkering, stand van zaken omtrent bv. budgetbeer en/of bewind, beslag opheffen etc.)
  • Geef aan welke ‘voorliggende voorzieningen’ allemaal aangevraagd/uitgezocht zijn en wat daarvan het resultaat is.
  • Vraag altijd aan vanuit een email-adres van de organisatie waar je werkzaam bent, en nooit vanuit een privé-mailadres.
  • Voeg de meest recente bankafschriften toe van de afgelopen 2 maanden (graag officiele downloads, geen foto's, filmpjes, Whatsappberichten of printscreens);
  • Geef aan welk perspectief iemand heeft met een gift van SFDH. Denk hierbij aan: een betaalde baan, client gaat naar een cursus ‘weet wat je besteedt’, client gaat/staat onder bewind om nieuwe schulden te voorkomen, Etc.
  • Gebruik in de aanvraag begrijpelijke taal en beschrijf de situatie in chronologische volgorde. 

Een rapportage van 2 zinnen geeft geen voldoende inzicht. Zo moet het niet (maar gebeurt helaas wel): ‘Mijn client zit in de schuldhulpverlening en heeft heel weinig leefgeld. Zijn wasmachine is kapot en ik vraag een fonds aan voor een nieuwe wasmachine’. Of: ‘mijn client dient te participeren en om OV uit te sparen heeft hij een fiets nodig’.

 

jun
05

Tijdschriften Abonnement voor kinderen

Vanaf heden is het weer mogelijk om een tijdschrift abonnement aan te vragen voor maximaal 2 kinderen in 1 gezin. Kijk voor meer info onder Tijdschriften abonnement.